Cezary Śpiewak-Dowbór.

Radca prawny. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem procesów sądowych. Największy obszar mojej praktyki to sprawy cywilne i gospodarcze.

Czym się zajmuję

Praktyka.

Wykonuję zawód w kancelarii radcy prawnego. Jestem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/2933. Poniżej przedstawiam preferowane zakresy praktyki zawodowej.

Odszkodowania

Prowadzę sprawy o odszkodowania. Znaczna część prowadzonych przeze mnie tego rodzaju spraw to spory z ubezpieczycielami o wysokość odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu lub motocykla.

Zadośćuczynienia

Reprezentuję poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przeciwko ubezpieczycielom (m.in. w wyniku wypadków drogowych), ale również przeciwko sprawcom (gdy doszło np. do pobicia).

Hałas lotniczy

Zajmuję się dochodzeniem odszkodowań w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
Więcej informacji na moim blogu:
www.hałas-lotniczy.pl

Kredyty CHF

Wspólnie ze współtworzonym przeze mnie zespołem prawników przygotowuję pozwy przeciwko bankom w sprawach kredytów indeksowanych, denominowanych i waloryzowanych do franka szwajcarskiego (CHF).
Więcej informacji dla "Frankowiczów" na naszym blogu:
www.pozew-frankowiczow.pl

Obrona przed roszczeniami

W procesach sądowych podejmuję się również reprezentowania pozwanych. Bronię klientów m.in. przed roszczeniami firm windykacyjnych, banków i sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, które często są niezasadne albo przedawnione lub nieudowodnione.

Obrona członków zarządu

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania - ale istnieje możliwość uwolnienia od tej odpowiedzialności. Bronię osób wchodzących w skład zarządów (prezesów, członków zarządu) spółek, które są niewypłacalne.
Więcej informacji na moim blogu:
www.odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu.pl

Odszkodowania i nawiązki w sprawach karnych

Reprezentuję pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W postępowaniu karnym dążę do skazania sprawcy przestępstwa i zasądzenia godziwego odszkodowania dla pokrzywdzonego. Następnie zmierzam do egzekucji odszkodowania przez komornika.

Funkcjonariusze publiczni

Reprezentuję funkcjonariuszy publicznych, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników. Zwłaszcza w sprawach związanych ze znieważeniem lub naruszeniem nietykalności cielesnej (jako oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych oraz jako powodów w postępowaniach cywilnych).

Ochrona dóbr osobistych

W przypadku naruszenia dóbr osobistych można żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń (np. przeprosiny). Sprawy o ochronę dóbr osobistych często są pokłosiem innych sporów.

Windykacja

Sprawy o zapłatę - np. w związku z niezwróceniem pożyczki, niezapłaceniem ceny przy sprzedaży towaru, niezapłaceniem wynagrodzenia za wykonane usługi - a także z wszelkich innych tytułów. W przypadku sprawy o zapłatę reprezentuję klienta w procesie przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym przez komornikiem.

Błędy medyczne

Reprezentuję pacjentów poszkodowanych przez lekarzy i szpitale - w sprawach o zadośćuczynienie za zdarzenie medyczne (tzw. błąd medyczny) oraz za naruszenie praw pacjenta. Prowadzę zarówno procesy sądowe, jak i postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wady pojazdów

Nierzadko kupujący samochód lub motocykl po zakupie orientuje się, że stan pojazdu odbiega od zapewnień sprzedawcy (co do bezwypadkowości, stanu technicznego, czy przebiegu). W takich sytuacjach pomagam kupującym dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. Współpracuję z rzeczoznawcą techniki motoryzacyjnej.

Wykształcenie i doświadczenie.

Studia

Ukończyłem 5-letnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Byłem beneficjentem stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych studentów.

W konkursie Rzecznika Ubezpieczonych za moją pracę magisterką napisaną na seminarium z prawa cywilnego, pod kierunkiem dr hab. Jerzego Ciszewskiego prof. UG, otrzymałem wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Pro Motor - w ramach nagrody odbyłem staż w jednym z zakładów ubezpieczeń.

Aplikacja

Po ukończeniu studiów odbyłem 3-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i zdałem egzamin radcowski.

W ramach aplikacji odbywałem praktyki w sądach i urzędach - m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

W swojej pracy zawodowej byłem związany m.in. z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami oraz z warszawskim oddziałem jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Obecnie wykonuję zawód radcy prawnego we własnej kancelarii.

W pracy zawodowej od czasu ukończenia studiów prawniczych byłem zaangażowany w przeszło pół tysiąca postępowań sądowych.

W 2021 roku nakładem Wydawnictwa Arche ukazała się moja monografia naukowa pt.: „Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia”.

Kontakt

Aby umówić spotkanie uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt:
tel. 505 446 100
(od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 10:00 a 18:00)

 

e-mail: cezary@dowbor.pl
(na wiadomości e-mail odpowiadam najczęściej w ciągu kilku dni roboczych)

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Cezary Śpiewak-Dowbór
NIP: 5842559294
REGON: 221540290

 

biuro:
ul. Mikołaja Kopernika 17
80-208 Gdańsk

 

adres do doręczeń:
al. Hallera 231/2
80-502 Gdańsk