Cezary Śpiewak-Dowbór.

Radca prawny. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem procesów sądowych. Największy obszar mojej praktyki to sprawy cywilne i gospodarcze.

Czym się zajmuję

Praktyka.

Wykonuję zawód w kancelarii radcy prawnego. Jestem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/2933. Poniżej przedstawiam preferowane zakresy praktyki zawodowej.

Odszkodowania

Prowadzę sprawy o odszkodowania. Większość prowadzonych przeze mnie tego rodzaju spraw to spory z ubezpieczycielami o wysokość odszkodowania w związku z uszkodzeniem samochodu lub motocykla.

Zadośćuczynienia

Reprezentuję poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę przeciwko ubezpieczycielom (m.in. w wyniku wypadków drogowych), ale również przeciwko sprawcom (gdy doszło np. do pobicia).

Błędy medyczne

Podejmuję się reprezentowania pacjentów poszkodowanych przez podmioty lecznicze w sprawach o zadośćuczynienie w związku ze zdarzeniem medycznym oraz o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta.

Wady pojazdów

Prowadzę m.in. sprawy związane z wadami pojazdów. Nierzadko kupujący samochód lub motocykl po zakupie orientuje się, że stan pojazdu odbiega od zapewnień sprzedawcy (co do bezwypadkowości, stanu technicznego, czy przebiegu). W takich sytuacjach pomagam kupującym dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

Obrona przed roszczeniami

W procesach sądowych podejmuję się również reprezentowania pozwanych. Bronię klientów m.in. przed roszczeniami firm windykacyjnych, banków i sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, które często są niezasadne albo przedawnione lub nieudowodnione.

Windykacja

Sprawy o zapłatę - np. w związku z niezwróceniem pożyczki, niezapłaceniem ceny przy sprzedaży towaru, niezapłaceniem wynagrodzenia za wykonane usługi - a także z tytułu zachowku. W przypadku sprawy o zapłatę reprezentuję klienta w procesie przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym przez komornikiem.

Wykształcenie i doświadczenie.

Studia

Ukończyłem 5-letnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Byłem beneficjentem stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych studentów.

W konkursie Rzecznika Ubezpieczonych za pracę magisterką (Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia) otrzymałem wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Pro Motor - w ramach nagrody odbyłem staż w jednym z zakładów ubezpieczeń.

Aplikacja

Po ukończeniu studiów odbyłem 3-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i zdałem egzamin radcowski.

W ramach aplikacji odbywałem praktyki w sądach i urzędach - m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

W swojej pracy zawodowej byłem związany m.in. z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami oraz z warszawskim oddziałem jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych.

W pracy zawodowej po ukończeniu studiów prawniczych byłem zaangażowany w przeszło 300 postępowań sądowych.

Oprócz działalności prawniczej zajmuję się również działalnością społeczną. Od 2011 roku jestem Radnym i Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Brzeźno. Mam także doświadczenie zdobyte w organiacjach pozarządowych.

Kontakt

Aby umówić spotkanie uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt:
tel. 505 446 100
e-mail: cezary@dowbor.pl

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Cezary Śpiewak-Dowbór
al. Hallera 231/2
80-502 Gdańsk
NIP: 5842559294
REGON: 221540290